Innowacyjny produkt pochodzący z odpadów MDF w ofercie firmy

Projekt i produkcja ozdobników meblarskich uzyskiwanych dzięki technologii piaskowania.

 1. Zaprojektowanie technologii: Zespół IVPOL-NORTH zaprojektował technologię tworzenia innowacyjnego produktu pochodzącego z odpadów MDF w ofercie firmy. Pomysł stanowi innowację w skali firmy, jak i w skali branży.

  TECHNOLOGIA PRODUKCJI:
  FAZA 1: Wybieramy odpowiedni odpad z płyty MDF grubość 19 mm i przycinamy go.
  FAZA 2: Następnie wybrany przez nas wzór jest obrabiany jako grafika wektora, która wędruje na
  ploter.
  FAZA 3:
  Ploter wycina w szablonie na folii wzór a następnie folię nakładamy na wybrany element czyli naszą płytę MDF.
  FAZA 4: Następnie folię nałożoną na formatkę kierujemy do piaskowania i ręcznie ścieramy każdą
  część elementu obrazu, do uzyskania odpowiedniego wyglądu i kształtu obrazu.
  FAZA 5: Po wykonaniu piaskowania, element trafia do szlifierni gdzie jest dopracowywany każdy
  szczegół, następnie na lakiernię , gdzie obraz jest malowany na wybrany kolor.
  FAZA 6: Następnie obraz trafia na suszarnie do wyschnięcia i następny dzień obraz jest gotowy.

 2. Wykonanie prototypów: Zespół IVPOL-NORTH wykonał prototypy produktu (zdjęcie w załączniku)
 3. Badanie jakości wersji próbnych wybranych Klientów, w konsultacji z interesariuszami (ankieta):
  Wersję próbną produktu (prototyp) poddano ocenie klientów w okresie 1.08-20.09.2014r.
 4. Wprowadzenie do sprzedaży: Po wprowadzeniu uwag klientów, produkt został wprowadzony do sprzedaży. Produkt wprowadzono do sprzedaży 29.09.2014r.
 5. Umieszczenie i promowanie produktu na stronie www, jako rozwiązania CSR: Firma wprowadziła produkt do oferty na stronię internetowej. Produkt jest dostępny w zakładce
  „OFERTA”. Opis produktu wprowadzono na stronę internetową firmy w dniu 30.09.2014r.