IR 1007 Biały podkład do drewna MDF

Biały podkład poliuretanowy, cechujący się dobrym kryciem, szybkim wysychaniem i łatwym procesem szlifowania. Posiada lepsze właściwości elektrostatyczne i tiksotropowe.

IR 170 Biały lub czarny podkład do drewna i MDF-u

Biały podkład poliuretanowy o bardzo dużej sile krycia. Prawie 90-cio procentowa zawartość części stałych, szybkość schnięcia. Bezproblemowe szlifowanie ręczne i mechaniczne.